Οι διακρίσεις των οίνων μας στον διαγωνισμό Berliner Wine Trophy 2022

Ο ι δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς τ ω ν ο ί ν ω ν μ α ς σ τ ο ν δ ι α γ ω ν ι σ μ ό B e r l i n e r W i n e T r o p h y 2 0 2 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Για ακόμα μία χρονιά διακριθήκαμε σε έναν από τους μεγαλύτερους Οινικούς Διεθνείς διαγωνισμούς, Berliner Wine Trophy λαμβάνοντας συνολικά 9 βραβεία!

Χρυσό μετάλλιο πήραν οι παρακάτω ετικέτες:

  • ΜΕΛΙΡΡΟΣ
  • ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
  • RAINBOW
  • TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ
  • 6Η ΑΙΣΘΗΣΗ

Συνεχίζουμε να νιώθουμε πολύ περήφανοι!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας για την επίτευξη και αυτού του στόχου

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

Congratulations on the award, it's well deserved! You guys definitely know what you're doing. Looking forward to my next visit to the winery!