Τα βραβεία μας
2024

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ Ερυθρός

gold-and-silver-medals

Rainbow

silver-medals

6η Αίσθηση

silver-medals

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ Λευκό

Terra Nostra Ερυθρός

bronze-and-silver-medals

Selene

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ Ροζέ

gold-berliner-wine-trophy-2023

Μέλιρρος

gold-berliner-wine-trophy-2023

Φρούτα του δάσους

silver-berliner-wine-trophy-2023

Vintage

silver-berliner-wine-trophy-2023

Terra Nostra Λευκός

silver-berliner-wine-trophy-2023

Terra Nostra Ροζέ

silver-berliner-wine-trophy-2023
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ 6Η ΑΙΣΘΗΣΗ
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024
Ερυθρός Ξηρός Οίνος TERRA NOSTRA
karyos selene orange wine
poultsidis-wine-limniona
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
φρούτα του δάσους
VINTAGE
TERRA NOSTRA ΛΕΥΚΟ
TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ
karyos selene orange wine
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024
poultsidis-wine-limniona
VINTAGE
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ
TERRA NOSTRA ΛΕΥΚΟ
CHARDONNAY OAK
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW
φρούτα του δάσους
2023

Selene

50-greek-great-wines

Μέλιρρος

silver award

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

kayros-gh-roze-vraveia-2023

Vintage

silver-gold-gold-2023

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze-gold-gold-2023

TERRA NOSTRA Ημίγλυκος

bronze-gold-gold-2023

TERRA NOSTRA Λευκός

bronze-gold-2023

Chardonnay Oak

bronze-gold--grand-gold-2023

Rainbow

rainbow-vraveia-2023

Φρούτα του δάσους

gold-2023
2022

6η Αίσθηση

gold berliner wine trophy 2022

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

gold berliner wine trophy 2022

Μέλλιρος

gold berliner wine trophy 2022

Rainbow

gold berliner wine trophy 2022

Terra Nostra Ροζέ

gold berliner wine trophy 2022

Chardonnay Oak

chardonnay oak

Φρούτα του δάσους

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ 6Η ΑΙΣΘΗΣΗ
poultsidis-wine-limniona
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW
TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ
CHARDONNAY OAK
φρούτα του δάσους
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024
poultsidis-wine-limniona
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
VINTAGE
2021

Μέλιρρος

GRAND GOLD BERLINER WINE TROPHY

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY

Vintage

SILVER BERLINER WINE TROPHY
2020

Chardonnay Oak

silver award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
CHARDONNAY OAK
poultsidis-wine-limniona
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024
poultsidis-wine-limniona
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
2019

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
2018

Λευκό ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024
poultsidis-wine-limniona
ΡΟΖΕ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
2016

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award

2024

ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ Ερυθρός

gold-and-silver-medals
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW

Rainbow

silver-medals
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ 6Η ΑΙΣΘΗΣΗ

6η Αίσθηση

silver-medals
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ Λευκός

Ερυθρός Ξηρός Οίνος TERRA NOSTRA

Terra Nostra Ερυθρός

bronze-and-silver-medals
karyos selene orange wine

Selene

poultsidis-wine-limniona

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ Ροζέ

gold-berliner-wine-trophy-2023
ΜΕΛΙΡΡΟΣ

Μέλιρρος

gold-berliner-wine-trophy-2023
φρούτα του δάσους

Φρούτα του δάσους

silver-berliner-wine-trophy-2023
VINTAGE

Vintage

silver-berliner-wine-trophy-2023
TERRA NOSTRA ΛΕΥΚΟ

Terra Nostra Λευκός

silver-berliner-wine-trophy-2023
TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ

Terra Nostra Ροζέ

silver-berliner-wine-trophy-2023

2023

karyos selene orange wine

Selene

vintage wine

Vintage

silver-gold-gold-2023
poultsidis-wine-limniona

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

kayros-gh-roze-vraveia-2023
ΜΕΛΙΡΡΟΣ

Μέλλιρος

silver award
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award
Λευκός Ξηρός Οίνος TERRA NOSTRA

Terra Nostra Λευκό

bronze-gold-2023
Ροζέ Ημίγλυκος Οίνος TERRA NOSTRA

Terra Nostra Ημίγλυκο

bronze-gold-gold-2023
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ Ερυθρός

bronze-gold-gold-2023
chardonnay-oak-wine-home

Chardonnay Oak

bronze-gold--grand-gold-2023
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW

Rainbow

rainbow-vraveia-2023
φρούτα του δάσους

Φρούτα του δάσους

gold-2023

2022

ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ 6Η ΑΙΣΘΗΣΗ

6η Αίσθηση

gold berliner wine trophy 2022
poultsidis-wine-limniona

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

gold berliner wine trophy 2022
ΜΕΛΙΡΡΟΣ

Μέλλιρος

gold berliner wine trophy 2022
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW

Rainbow

gold berliner wine trophy 2022
TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ

Terra Nostra Ροζέ

gold berliner wine trophy 2022
chardonnay-oak-wine-home

Chardonnay Oak

chardonnay oak
φρούτα του δάσους

Φρούτα του δάσους

SILVER BERLINER WINE TROPHY
poultsidis-wine-limniona

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

2021

ΜΕΛΙΡΡΟΣ

Μέλιρρος

GRAND GOLD BERLINER WINE TROPHY
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY
poultsidis-wine-limniona

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY
VINTAGE

Vintage

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Vintage

2020

chardonnay-oak-wine-home

Chardonnay Oak

silver award
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award
poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

2019

poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
poultsidis-wine-limniona

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

2018

poultsidis-leykos-ksiros-mini-2024

Λευκό ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award
poultsidis-wine-limniona

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

2016

poultsidis-wine-limniona

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award