Τα βραβεία μας
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
VINTAGE
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ
TERRA NOSTRA ΛΕΥΚΟ
CHARDONNAY OAK
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW
φρούτα του δάσους
2023

Μέλιρρος

silver award

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

kayros-gh-roze-vraveia-2023

Vintage

silver-gold-gold-2023

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze-gold-gold-2023

TERRA NOSTRA Ημίγλυκος

bronze-gold-gold-2023

TERRA NOSTRA Λευκός

bronze-gold-2023

Chardonnay Oak

bronze-gold--grand-gold-2023

Rainbow

rainbow-vraveia-2023

Φρούτα του δάσους

gold-2023
2022

6η Αίσθηση

gold berliner wine trophy 2022

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

gold berliner wine trophy 2022

Μέλλιρος

gold berliner wine trophy 2022

Rainbow

gold berliner wine trophy 2022

Terra Nostra Ροζέ

gold berliner wine trophy 2022

Chardonnay Oak

chardonnay oak

Φρούτα του δάσους

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ 6Η ΑΙΣΘΗΣΗ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW
TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ
CHARDONNAY OAK
φρούτα του δάσους
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
VINTAGE
2021

Μέλιρρος

GRAND GOLD BERLINER WINE TROPHY

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY

Vintage

SILVER BERLINER WINE TROPHY
2020

Chardonnay Oak

silver award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
CHARDONNAY OAK
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
2019

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
2018

Λευκό ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΡΟΖΕ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
2016

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award

2023

vintage wine

Vintage

silver-gold-gold-2023
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

kayros-gh-roze-vraveia-2023
ΜΕΛΙΡΡΟΣ

Μέλλιρος

silver award
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award
Λευκός Ξηρός Οίνος TERRA NOSTRA

Terra Nostra Λευκό

bronze-gold-2023
Ροζέ Ημίγλυκος Οίνος TERRA NOSTRA

Terra Nostra Ημίγλυκο

bronze-gold-gold-2023
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ Ερυθρός

bronze-gold-gold-2023
chardonnay-oak-wine-home

Chardonnay Oak

bronze-gold--grand-gold-2023
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW

Rainbow

rainbow-vraveia-2023
φρούτα του δάσους

Φρούτα του δάσους

gold-2023

2022

ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ 6Η ΑΙΣΘΗΣΗ

6η Αίσθηση

gold berliner wine trophy 2022
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

gold berliner wine trophy 2022
ΜΕΛΙΡΡΟΣ

Μέλλιρος

gold berliner wine trophy 2022
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW

Rainbow

gold berliner wine trophy 2022
TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ

Terra Nostra Ροζέ

gold berliner wine trophy 2022
chardonnay-oak-wine-home

Chardonnay Oak

chardonnay oak
φρούτα του δάσους

Φρούτα του δάσους

SILVER BERLINER WINE TROPHY
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

2021

ΜΕΛΙΡΡΟΣ

Μέλιρρος

GRAND GOLD BERLINER WINE TROPHY
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY
VINTAGE

Vintage

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Vintage

2020

chardonnay-oak-wine-home

Chardonnay Oak

silver award
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

2019

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

2018

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

Λευκό ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

2016

ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award