Τα βραβεία μας
2022

6η Αίσθηση

gold berliner wine trophy 2022

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

gold berliner wine trophy 2022

Μέλλιρος

gold berliner wine trophy 2022

Rainbow

gold berliner wine trophy 2022

Terra Nostra Ροζέ

gold berliner wine trophy 2022

Chardonnay Oak

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Φρούτα του δάσους

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ 6Η ΑΙΣΘΗΣΗ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW
TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ
CHARDONNAY OAK
φρούτα του δάσους
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
VINTAGE
2021

Μέλιρρος

GRAND GOLD BERLINER WINE TROPHY

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY

Vintage

SILVER BERLINER WINE TROPHY
2020

Chardonnay Oak

silver award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
CHARDONNAY OAK
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
2019

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
2018

Λευκό ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΡΟΖΕ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
2016

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award