Τ α β ρ α β ε ί α μ α ς

Τα βραβεία μας

Β ρ α β ε ί α - Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς

2022

6η Αίσθηση

gold berliner wine trophy 2022
Gold Berliner wine trophy

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

gold berliner wine trophy 2022
Gold Berliner wine trophy

Μέλλιρος

gold berliner wine trophy 2022
Gold Berliner wine trophy

Rainbow

gold berliner wine trophy 2022
Gold Berliner wine trophy

Terra Nostra Ροζέ

gold berliner wine trophy 2022
Gold Berliner wine trophy

Chardonnay Oak

SILVER BERLINER WINE TROPHY
Silver Berliner wine trophy

Φρούτα του δάσους

SILVER BERLINER WINE TROPHY
Silver Berliner wine trophy

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY
Silver Berliner wine trophy
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ 6Η ΑΙΣΘΗΣΗ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
ΑΦΡΩΔΗΣ ΟΙΝΟΣ RAINBOW
TERRA NOSTRA ΡΟΖΕ
CHARDONNAY OAK
φρούτα του δάσους
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΜΕΛΙΡΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
VINTAGE
2021

Μέλιρρος

GRAND GOLD BERLINER WINE TROPHY
Grand Gold Berliner wine trophy

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY
Gold Berliner wine trophy

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

SILVER BERLINER WINE TROPHY
Silver Berliner wine trophy

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

GOLD BERLINER WINE TROPHY
Gold Berliner wine trophy

Vintage

SILVER BERLINER WINE TROPHY
Silver Berliner wine trophy
2020

Chardonnay Oak

silver award
Ασημένιο - Διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκης

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award
Ασημένιο - Διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκης

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
Χάλκινο - Διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκης
CHARDONNAY OAK
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
2019

Λευκός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
Χάλκινο - Διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκης

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
Χάλκινο - Διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκης

Ερυθρός ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
Χάλκινο - Διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκης
2018

Λευκό ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award
Ασημένιο - Διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκης

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

bronze award
Χάλκινο - Διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκης
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ ΡΟΖΕ
ΡΟΖΕ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ
2016

Ροζέ ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ

silver award
Ασημένιο - Διεθνής διαγωνισμός Θεσσαλονίκης