Νέεσ Καρυεσ Λαρισας

Οι αμπελώνες της οινοποιίας Πουλτσίδη βρίσκονται στις Νέες Καρυές Λάρισας, σε επικλινή εδάφη που χαρακτηρίζονται ως ασβεστούχα αργιλλοπηλώδη, με υψόμετρο από 140m έως 160m.

Η συνολική έκταση των αμπελώνων είναι 50 στρέμματα, κατανεμημένα σε δυο αμπελοτεμάχια των 24 και 26 στρεμμάτων.

Το μικροκλίμα της Περιοχής
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ
αμπελώνας

Το μικροκλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα, ενώ από υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία την άνοιξη και το καλοκαίρι, γεγονός που βοηθά στην εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας των αμπελώνων.

"Από το 2006 η αμπελοκαλλιέργεια βρίσκεται υπό το καθεστώς βιολογικής διαχείρισης."

bio

– πιστοποίηση από τη BIO HELLAS

φύτευση
Η πυκνότητα φύτευσης είναι 410 πρέμνα / στρέμμα και οι αποδόσεις από 2kg έως 3kg ανά πρέμνο.
αμπελώνας
experiences

Let's Get Together!​

Book a visit to the winery to experience first-hand the magical atmosphere of the valley, nibble on the sweetest and ripest sorts of grapes and taste our best wines. Perfect for a family trip, your anniversary, or any social event.

Τα κτήματα της Οινοποιίας Πουλτσίδη

Κτήμα 1
Κτήμα 2
Κτήμα 3
αμπελώνες πουλτσίδη