Ροζέ Ημίγλυκος Οίνος

Ένα ημίγλυκο κρασί με φυσικά αζύμωτα ζάχαρα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ποικιλιακός Οίνος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ποικιλιακή Σύνθεση: Chardonney & Μοσχάτο Τυρνάβου.
Αλκοολικοί Βαθμοί (20ΟC): 12 alc.by vol.
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ποικιλία Chardonney μας δίνει το σώμα του κρασιού και το Μοσχάτο Τυρνάβου το διακριτικό άρωμα.
Χαρακτηρίζεται από πλούσιο αρωματικό δυναμικό, φυσική γλυκήτητα και ισορροπημένη οξύτητα.

ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 8-10°C
ΟΙΝΟΙ ΣΕ ΑΣΚΟΥΣ
οίνοι σε ασκό