Οι Εγκαταστάσεις

Το οινοποιείο είναι εξοπλισμένο πλήρως με ανοξείδωτες δεξαμενές ζύμωσης διαφορών διαστάσεων, στις οποίες γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας ζύμωσης, τόσο για την λευκή, όσο και για την ερυθρή οινοποίηση.

Περιλαμβάνει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό όπως πνευματικόπιεστήριο, ετικετέζα, ταπωτικά μηχανήματα και ένα πλήρες εξοπλισμένο οινολογικό εργαστήριο για τις απαραίτητες αναλύσεις των οίνων.

Στον υπόγειο χώρο του οινοποιείου φυλάσσονται τα βαρέλια παλαίωσης (αμερικανικής και γαλλικής δρυός) χωρητικότητας 225lit, και οι προς παλαίωση φιάλες.

 

Χώρος Δοκιμών Οίνου

   

    

 

Παραγωγή Οίνου

    

 

Χημείο - Συσκευαστήριο

    

 

Τα Κελάρια

   

 

Αποθήκευση Φιαλών Οίνου Κάβας