Οι Αμπελώνες

Βρίσκονται στις Νέες Καρυές Λάρισας, σε επικλινή εδάφη που χαρακτηρίζονται ως ασβεστούχα αργιλλοπηλώδη, με υψόμετρο από 140m έως 160m.

Το μικροκλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα, ενώ από υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία την άνοιξη και το καλοκαίρι, γεγονός που βοηθά στην εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας των αμπελώνων.

Από το 2006 η αμπελοκαλλιέργεια βρίσκεται υπό το καθεστώς βιολογικής διαχείρισης (πιστοποίηση από τη BIO HELLAS).

Η πυκνότητα φύτευσης είναι 410 πρέμνα / στρέμμα και οι αποδόσεις από 2kg έως 3kg ανά πρέμνο. Η συνολική έκταση των αμπελώνων είναι 26 στρέμματα, κατανεμημένα σε δυο αμπελοτεμάχια των 10 και 16 στρεμμάτων.