Νέα

Rss

Οι Αμπελώνες Πουλτσίδη στην έκθεση Χάρτης των Γεύσεων 2012 στη Θεσσαλονίκη

Διάκριση στον 16ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης

Οι Αμπελώνες Πουλτσίδη συμμετέχουν στην 3η FOOD EXPO 2016, που γίνεται από 19-21 Μαρτίου 2016 στο METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα